• Al meer dan 250.000 houtplaten geleverd
  • SPOEDlevering mogelijk!

Een moment geduld aub..

Privacy Policy FotoOpHoutStunter.nl

Op deze pagina wordt aan jou uitgelegd welke info FotoOpHoutStunter verzamelt en dat jouw privacy bij ons optimaal gewaarborgd is. Door op wat voor wijze dan ook gebruik te maken van onze website www.FotoOpHoutStunter.nl (hierna: Website genoemd) verklaart jou dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Privacy Policy. FotoOpHoutStunter is gevestigd op de Mickey Mousestraat 85 te Almere en bij de Kvk onder nummer 39099096 ingeschreven.

Gebruik informatie

FotoOpHoutStunter.nl verzamelt en bewaart de door jou ingevoerde informatie en gebruikt deze voor de volgende doeleinden, waarbij FotoOpHoutStunter.nl de Nederlandse privacy-wetgeving volledig respecteert:

1. om bestellingen van onder ander foto's op hout snel en gemakkelijk te laten verlopen;

2. om haar bestaande diensten en producten aan te bieden;

3. om bestaande diensten en fotoproducten te kunnen maken;

4. om jou informatie – onder andere nieuwsbrieven – toe te sturen over eigen huidige en toekomstige fotoproducten , alsmede van (toekomstige) diensten en fotoproducten aangeboden door (toekomstige) zusterbedrijven van FotoOpHoutStunter.nl;

5. ter beveiliging van de Website en FotoOpHoutStunter.nl;

6. om uitvoering te kunnen geven aan, op FotoOpHoutStunter.nl van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen;

8. om onze nieuwsbrieven aan jou te versturen (alleen indien jij dat op prijs stelt);

FotoOpHoutStunter.nl verzamelt alleen informatie die je bij het aanmaken van een account en / of het plaatsen van een bestelling van een foto op hout of een ander fotoproduct invult.

Account

FotoOpHoutStunter.nl biedt jou de mogelijkheid om een account aan te maken. Een aantal gegevens dien je verplicht in te vullen. Dat zijn jouw: naam en achternaam, adres, jouw e-mailadres. De door jou verstrekte informatie, op ieder door jou gewenst moment op de Website www.FotoOpHoutStunter.nl aangepast worden door op "log in" te klikken en in te loggen'. Na het inloggen kunt jij je gegevens wijzigen en vervolgens bewaren door op "opslaan" te klikken.

Nieuwbrieven

FotoOpHoutStunter.nl verstuurt periodiek nieuwsbrieven over de mogelijkheden van foto's op hout en aanverwante fotoproducten aan de personen die dat op prijs stellen. Mocht je geïnteresseerd zijn in onze nieuwsbrieven, waarin geregeld mooie aanbiedingen worden opgenomen, dan kun jij je aanmelden via www.FotoOpHoutStunter.nl. Afmelden voor de nieuwsbrief kan eenvoudig door onderaan de nieuwsbrief op de afmeld-link te klikken.

Derden en jouw informatie

FotoOpHoutStunter verstrekt of verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden. Ook waarborgen wij jouw anonimiteit volledig. Uitzonderingen worden gemaakt:

- vanwege een geldig officieel proces, zoals een huiszoekingsbevel, een opgelegd statuut of een bevel van de rechterlijke macht;

- als er sprake is van wet- en / of regelgeving in het kader van politie en / of justitie, dan wel een justitieel bevel voor zover verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en / of anderszins;

- indien jij betalingen verricht via FotoOpHoutStunter.nl. Dan worden de gegevens die noodzakelijk zijn om een betaling te kunnen uitvoeren verstrekt aan jouw bank.

- indien FotoOpHoutStunter.nl op basis van een wettelijke bepaling tot afgifte van jouw gegevens verplicht is;

- indien de activiteiten van FotoOpHoutStunter.nl met betrekking tot het bestellen en afdrukken foto's op hout of van afbeeldingen op allerhande materialen op welke wijze dan ook worden verkocht aan een andere partij of in een andere vennootschap worden ondergebracht.

- indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van jouw bestelling.

Links

Het kan voorkomen dat FotoOpHoutStunter.nl of haar nieuwsbrieven links bevatten waarmee jij op de site van een andere partij terecht komt. FotoOpHoutStunter.nl heeft geen controle over de diensten en / of websites van derden waarnaar wordt gelinkt en vaak is deze Privacy Policy dan ook niet van toepassing. FotoOpHoutStunter.nl sluit elke aansprakelijkheid voor de diensten en / of websites van derden uit.

Bescherming persoonlijke informatie

FotoOpHoutStunter.nl heeft alle binnen haar mogelijkheden liggende, passende technische maatregelingen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij verzoeken je, wanneer je inlogt op FotoOpHoutStunter.nl altijd te controleren of de verbinding tussen je computer en onze servers versleuteld is. Controleer ook regelmatig jouw wachtwoord en geef je wachtwoord nooit aan derden. FotoOpHoutStunter.nl maakt bij de beveiliging van jouw gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures om er onder meer voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot deze gegevens.

Controleer jouw gegevens

Je kunt jouw persoonsgegevens te allen tijde controleren en, indien gewenst, wijzigen. Dit doe je op de pagina 'Log in' op FotoOpHoutStunter.nl.

Mocht er ondanks onze goede zorg, onverhoopt iets niet in orde zijn om wat voor reden dan ook, neem dan aub contact op met FotoOpHoutStunter.nl. Onze klantenservice is op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 14.00 en 16.00 uur en tussen 18.30 en 21.00 uur op telefoonnummer +31 85 401 33 98 of via e-mail: info@FotoOpHoutStunter.nl.

Communicatie per telefoon

De klantenservice belt jou alleen indien het nodig is om je te informeren over de door jou geplaatste bestellingen van je eigen foto op hout of op een gerelateerd fotoproduct.

Toestemming en veranderingen aan het privcacybeleid

Door gebruik te maken van FotoOpHoutStunter.nl accepteer je uitdrukkelijk het Privacybeleid van FotoOpHoutStunter.nl dat beschreven wordt in deze Privacy Policy. FotoOpHoutStunter heeft het recht om het beleid op ieder moment te wijzigen. Mochten er veranderingen plaats vinden, dan worden deze veranderingen in beleid op deze pagina vermeld, zodat jij altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe en onder welke omstandigheden we de informatie gebruiken. FotoOpHoutStunter.nl zal bij het doorvoeren van wijziging zeker stellen, dat jouw rechten ten aanzien van reeds verkregen informatie op geen enkele wijze beperkt worden.